Jste zde

Podporujeme vědu

Podpora pro rozvoj vědy v České Republice je do budoucna velice důležitá. Čeští vědci jsou ve světě všeobecně uznávaní a jejich objevy nemalou mírou přispěly k rozvoji naší společnosti. Proto jsme se i my rozhodli českou vědu podpořit.

V době pracovní nečinnosti bezplatně poskytujeme veškerý výkon našeho firemního HW vybavení pro složité vědecké výpočty prostřednictvím služby BOINC. V praxi to vypadá tak, že pokud jsou naše firemní počítače zrovna nečinné, jejich výpočetní výkon je nezištně poskytnut vědcům, kteří ho využijí pro své složité vědecké výpočty.

 

Prioritně poskytujeme náš HW českým studentům z vysokých škol:

  • Karlova Univerzita v Praze - obor astrofyzika (fotometrická měření asteroidů)
  • České vysoké učení technické v Praze - obor inženýrská mechanika


V případě prázdné výpočetní fronty ze strany českých studentů a vědců poskytujeme HW také zahraničním organizacím a školám, jako jsou:

  • CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) - výzkumný projekt pro simulace experimentu ATLAS v CERNu (zpracovávání dat poskytnutých urychlovačem částic LHC)
  • Washingtonská univerzita (obor biologie) - projekt se zabývá vývojem léků proti rakovině, ale i jiným chorobám souvisejícím s DNA a funkcí proteinů. Vědci z desítek tisíců lidských proteinů totiž podrobně znají funkci pouze omezeného počtu z nich. Jelikož však již známe kompletní lidský genom (tedy posloupnost nukleotidů a genů), úkolem projektu je na jeho základě vypočíst tvar a z něho přímo vyplývající funkci těchto proteinů v našem organismu. Výsledky jsou zdarma odevzdávané do obecné vědecké databáze, z které můžou čerpat všechny výzkumné týmy ve světě. Velká databáze proteinů se známým tvarem a funkcí umožní mnohem rychlejší vývoj účinných léků.
  • Univerzita ve Wisconsinu - Milwaukee, Institut Maxe Plancka (obor astrofyzika) - výzkum, zabývající se hledáním slabých gravitačních vln z rotujících neutronových hvězd (nazývaných také pulsary) s použitím dat z detektorů gravitačních vln CME.

sig

 boinc_logo

cert

cert2

cert1